Ergonomie

Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. Dit kan een product, ruimte of werkplek zijn. Ergonomie zit vervat in ons dagelijks leven, maar is vooral bekend in arbeidssituaties. Het is afgeleid van de Griekse woorden ‘ergon’ (werk) en ‘nomos’ (wet) en moet ervoor zorgen dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers verzekerd worden.

Een ergonomische werkplek en de daaraan gekoppelde gezonde werkhouding zorgen ervoor dat we vitaal en productief onze werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dit heeft weer een gunstig effect op het welbevinden en het ziekteverzuimpercentage.